Tin tức - Thị trường

Diện tích cấp sổ đỏ và tách thửa tỉnh Khánh Hòa năm 2019

 

DIỆN TÍCH CẤP SỔ ĐỎ VÀ TÁCH THỬA TẠI TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019

Căn cứ: Quyết định 30/2016/QĐ-UBND và Quyết định 32/2014/QĐ-UBND.

【 ĐẤT Ở ĐÔ THỊ 】

1. Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m

DT tối thiểu : ≥ 45 m2

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 5 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 5 m.

2. Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới từ 10m đến < 20 m

DT tối thiểu : ≥ 36 m2

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 4 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 4 m.

3. Thửa đất nằm tiếp giáp hẻm, đường nội bộ có lộ giới < 10 m

DT tối thiểu : ≥ 36 m2

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 3 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 3 m.

【 ĐẤT Ở NÔNG THÔN 】

1. Thửa đất tiếp giáp đường quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ, liên thôn, liên xã

DT tối thiểu : ≥ 45 m2

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 5 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 5 m.

2. Các đảo

DT tối thiểu: 40m2

+ Bề rộng của lô đất ≥ 4m;

+ Chiều sâu của lô đất ≥ 4m.

3. Khu vực khác còn lại

DT tối thiểu : ≥ 60 m2

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 5 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 5 m.

【ĐẤT TRỒNG LÚA】

– Vùng tập trung: 1000 m2;

– Vùng phân tán: 500 m2.

【ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC】

– Vùng tập trung: 2000 m2;

– Vùng phân tán: 300 m2.

【 ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM 】

– Vùng tập trung: 1000 m2;

– Vùng phân tán: 200 m2.

【 ĐẤT LÀM MUỐI】

– Vùng tập trung: 5000 m2;

– Vùng phân tán: 500 m2.

【 ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN】

– Nước ngọt: 100 m2;

– Nước mặn, lợ: 5000 m2.

【ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT 】

– Khu vực đô thị: 1000 m2;

– Khu vực nông thôn: 5000 m2.