Tin tức - Thị trường

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hiện nay là một trong những thủ tục được quan tâm nhiều trong những năm gần đây, bài viết này tóm tắt lại các bước để làm một giấy chứng nhận cấp mới theo những quy định mới nhất.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
– Giấy tờ nguồn góc nhà và đất
– Giấy tờ đóng thuế sử dụng đất hàng năm
– Bảng đồ đo vẻ địa chính 
– Đơn xin cấp giấy chứng nhận
– Giấy kê khai
– Tờ khai thuế
– CMND , Hộ Khẩu.

Bước 2: Nộp hồ sơ
– Tại bộ phận một cửa
– Nhận giấy hẹn
– Thời gian trả kết quả 45 ngày kể từ ngày nộp HS.

Các bước thực hiện việc cấp giấy chứng nhận lần đầu

1- Tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến Chi nhánh VPĐKĐĐ

2- Thụ lý, chuyển hồ sơ đến UBND cấp xã

3- Xác nhận hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng tài sản; xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất; niêm yết công khai

4- Gửi hồ sơ lấy ý kiến cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng

5- Gửi ý kiến đến Chi nhánh VPĐKĐĐ

6- Chuyển thông tin địa chính đến Chi cục thuế

7- Xác định và ban hành thông báo thuế (Sau khi khách hàng nhận được thông báo thuế, hoàn thành nghĩ vụ tài chính, nộp lại cho 1 cửa…. ) 

8- Chuyển biên lai thực hiện nghĩa vụ tài chính đến Chi nhánh VPĐKĐĐ

9- In Giấy chứng nhận, gửi hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường

10- Kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

11- Ký Giấy chứng nhận

12- Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính

13- Trả kết quả