Tin tức - Thị trường

Tóm tắt quy trình chuyển nhượng bất động sản

Để đi đến những bước cuối cùng của một giao dịch bất động sản, người mua, người bán và cả môi giới sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, sau đây Long sẽ tóm tắt lại quy trình mua bán, ngắn gọn nhất để khách hàng nắm được quy trình giao dịch, để chủ động trong việc mua và bán diễn ra thuận lợi.

Bài viết này sẽ nói đến thủ tục sang nhượng đất và nhà:

– Ngoài dự án

– Trong dự án

ĐỐI VỚI NHÀ VÀ ĐẤT NGOÀI DỰ ÁN

Bước 1 : Đặt cọc : Hình thức đặt cọc thường là được thỏa thuận và thường sẽ là

Với số tiền từ 50 triệu đến 100 triệu : Giấy cọc sẽ được ký kết giữa người và người bán có người làm chứng.

Với số tiền từ 100 triệu trở lên: Để đảm bảo về mặt pháp lý, có thể ra công chứng tại các phòng công chứng.

Trong giấy cọc sẽ thể hiện : Người nhận đặt cọc ( Người bán ) , Người đặt cọc ( Người mua), tài sản đặt cọc, giá mua/bán, thời gian đặt cọc, thỏa thuận các vấn đề về thuế. Sau  bước này, sẽ là hẹn thời gian để làm thủ tục công chứng.

Bước 2 : Ký hợp đồng mua/bán chuyển nhượng tại phòng công chứng. 

Đây là bước mua bán cũng khá quan trọng, vì đây là cơ sở để xác nhận giao dịch đã diễn ra chuẩn bị hồ sơ để sang tên.

Các giấy tờ cần chuẩn bị như sau ( Tất cả phải sự dụng bản chính ). Nếu người bán đã kết hôn phải chuẩn bị giấy tờ của cả hai vợ chồng,

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Chứng minh nhân dân/hộ khẩu hai bên bán và bên mua;

–  Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân.

Khi giấy tờ đầy đủ, công chứng sẽ làm hợp đồng để hai bên cùng ký, bên bán sẽ ký tên và lăn tay, bên mua chỉ cần ký tên là đủ.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên Môi trường nơi có đất.

Nếu giao dịch tại Nha Trang bạn sẽ hs nộp tại : 42 Lê Thánh Tôn, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, nộp hs thuế tại quầy số 8, sau đó sẽ quay lại quầy số 2 để nhận giấy hẹn 

Hồ sơ chuẩn bị bao gồm ( Tất cả đều 02 bản, để tránh tình trạng ghi sai còn có cái thay thế ) :

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản chính + 02 bản photo có chứng thực);

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (02 bản có công chứng);

Chứng minh nhân dân/hộ khẩu hai bên bán và bên mua (02 bộ có chứng thực);

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân (02 bộ có chứng thực);

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (01 bản chính);

Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản chính);

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02 bản chính);

Nên biết: Hồ sơ để nộp này bạn có thể nhờ môi giới giao dịch chuẩn bị cho bạn, hoặc nhờ phòng công chứng chuẩn bị ( Phòng công chứng Có thể có phí, nhưng không cao, khoản 100k đến 200k) 

Sau bước nộp giấy tờ này, bạn sẽ có một tờ giấy hẹn để nhận thông báo thuế, thời gian khoản 10 ngày là có thông báo thuế.

Bước 3 : Nhận thông báo thuế và nộp thuế. 

Nếu giao dịch tại Nha Trang: Đem giấy hẹn tới 42 Lê Thánh Tôn, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, nhận thông báo thuế tại quầy số 8. 

Đến thời giạn trên giấy hẹn của cơ quan thuế, bạn sẽ lên để nhận  thông báo thuế, và hoàn nghĩa vụ tài chính cho Nhà Nước, nộp thuế tại các Ngân Hàng được quy định trong thông báo thuế. Sau khi nộp bạn sẽ nhận được biên lai nộp thuế.

Bước 4: Nhận sổ 

Bạn hãy đem biên lai nộp thuế đó nộp lại  bộ phận trả kết quả để nhận thông báo lấy giấy hẹn và chờ ngày đi nhận sổ.

Nếu giao dịch tại Nha Trang: Nộp biên lai đã nộp thuế tại  42 Lê Thánh Tôn, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, quầy số 12, nhận giấy hẹn. 

Đúng ngày trên giấy hẹn bạn sẽ đến bộ phận trả kết quả để nhận sổ đã được sang tên người mua cuối cùng và đóng lệ phí cấp sổ.

Nếu giao dịch tại Nha Trang: Nhận sổ tại  42 Lê Thánh Tôn, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, quầy số 1. 

ĐỐI VỚI NHÀ VÀ ĐÂT DỰ ÁN  

Bước 1 : Đặt cọc : Hình thức đặt cọc thường là được thỏa thuận và thường sẽ là

Với số tiền từ 50 triệu đến 100 triệu : Giấy cọc sẽ được ký kết giữa người và người bán có người làm chứng.

Với số tiền từ 100 triệu trở lên: Để đảm bảo về mặt pháp lý, có thể ra công chứng tại các phòng công chứng.

Trong giấy cọc sẽ thể hiện : Người nhận đặt cọc ( Người bán ) , Người đặt cọc ( Người mua), tài sản đặt cọc, giá mua/bán, thời gian đặt cọc, thỏa thuận các vấn đề về thuế. Sau  bước này, sẽ là hẹn thời gian để làm thủ tục công chứng.

Bước 2 : Ký hợp đồng mua/bán chuyển nhượng tại phòng công chứng. 

Đây là bước mua bán cũng khá quan trọng, vì đây là cơ sở để xác nhận giao dịch đã diễn ra chuẩn bị hồ sơ để sang tên.

Các giấy tờ cần chuẩn bị như sau ( Tất cả phải sự dụng bản chính ). Nếu người bán đã kết hôn phải chuẩn bị giấy tờ của cả hai vợ chồng,

–  Hợp đồng mua bán với CĐT dự án

– Các chứng từ biên lai và giấy nộp tiền

– Chứng minh nhân dân/hộ khẩu hai bên bán và bên mua;

–  Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân.

Khi giấy tờ đầy đủ, công chứng sẽ làm hợp đồng để hai bên cùng ký, bên bán sẽ ký tên và lăn tay, bên mua chỉ cần ký tên là đủ.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên Môi trường nơi có đất.

Nếu giao dịch tại Nha Trang bạn sẽ hs nộp tại : Lưu ý địa điểm nộp hồ sơ thuế đối với đất dự án đang là hợp đồng mua bán tại Nha Trang khách với đất thổ cư đã có sổ, đối với trường hợp này, bạn sẽ nộp hồ sơ tại Chi cục thuế TP Nha Trang tại Đường 19/5, Khu đô Thị Vĩnh Điềm Trung. 

Hồ sơ chuẩn bị bao gồm.

Hợp đồng mua bán (01 bản photo );

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (01 bản có công chứng);

Chứng minh nhân dân/hộ khẩu hai bên bán và bên mua (01 bộ chỉ cần photo );

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân (01 bộ chỉ cần photo);

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (01 bản chính);

Nên biết: Hồ sơ để nộp này bạn có thể nhờ môi giới giao dịch chuẩn bị cho bạn, hoặc nhờ phòng công chứng chuẩn bị ( Phòng công chứng Có thể có phí, nhưng không cao, khoản 100k đến 200k) 

Sau bước nộp giấy tờ này, bạn sẽ có một tờ giấy hẹn để nhận thông báo thuế, thời gian khoản 10 ngày là có thông báo thuế.

Bước 3 : Nhận thông báo thuế và nộp thuế. 

Nếu giao dịch tại Nha Trang: Đem giấy hẹn tới Chi cục thuế TP Nha Trang tại Đường 19/5, Khu đô Thị Vĩnh Điềm Trung. 

Đến thời giạn trên giấy hẹn của cơ quan thuế, bạn sẽ lên để nhận  thông báo thuế, và hoàn nghĩa vụ tài chính cho Nhà Nước, nộp thuế tại các Ngân Hàng được quy định trong thông báo thuế. Sau khi nộp bạn sẽ nhận được biên lai nộp thuế.

Bước 4: Sang tên tại CĐT. 

Bạn hãy đem biên lai nộp thuế đó và kèm theo các giáy tờ liên quan của lô đất nộp lên chủ đầu tư của dự án bạn mua/bán và chờ xác nhận sang tên. Có dự án CĐT sẽ thu thêm phí sang tên, nhưng có dự án sẽ không thu.

Hố sơ nộp lên chủ đầu tư bao gồm các giấy tờ chính sau, nhưng mỗi dự án sẽ có kèm theo một các giấy tờ khác.

– Hợp đồng mua bán.

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (04 bản chính);

– Biên lai đong thuế

– CMND + Hộ Khẩu của người mua và người bán.

– Giấy đăng ký kết hôn/ Tình trạng hôn nhân.

CĐT Dự án sẽ cho bạn 1 giấy hẹn, và đúng ngày đó bạn trở lại và nhận hợp đồng đã được sang tên mình hoặc là giấy xác nhận giao dịch giữa người mua và người bán.

Chúc bạn sẽ có một giao dịch thành công và an toàn đối với các dự án bất động sản tại Nha Trang. Trên đây là những ý chính của một giao dịch bất động sản, nhưng  mà mỗi dự án, mỗi chủ đầu tư sẽ cần mỗi giấy tờ khác nhau, nhưng mà bài viết này tương đối đầy đủ và sát nhất mà bạn cần biết.

Nguyễn Phụng Long